22 januari 2014 | Onafhankelijk advies

Uw verzekeringsbemiddelaar: dé adviesverlener bij uitstek als het om uw centen gaat.

Heel wat mensen weten niet dat ze bij hun verzekeringsmakelaar terecht kunnen voor een goed en zeker advies over sparen, beleggen en hun pensioen. Dat is jammer. Want de rol die een verzekeringsbemiddelaar bij het uitstippelen van een financieel spaarplan op maat kan spelen kent geen gelijke. Die unieke rol hangt samen met een paar kenmerken die het makelaarsberoep typeren. Ten eerste is er zijn onafhankelijkheid. Een makelaar heeft toegang tot de hele verzekeringsmarkt en is niet gebonden aan één financiële aanbieder. Hij kan dus een vergelijkende studie maken van de verschillende verzekeringsmaatschappijen en hun productaanbod onderzoeken in functie van uw behoefte. Niet onbelangrijk wanneer u in deze tijd op zoek bent naar de beste verhouding prijs/kwaliteit.

Ten tweede is er de continuïteit waarvoor een makelaar instaat. Dat heeft voor u als voordeel dat hij een financieel plan op lange termijn op poten kan zetten. In geval van pensioensparen is dit niet onbelangrijk, want hierin is een spaarplan met zicht op een zorgeloze oude dag de inzet. Oplossingen van korte duur zijn hier niet aan de orde. Verzekeringscontracten mikken meestal op lange termijn en op flexibiliteit. Op elk sleutelmoment in uw leven kunnen uw verwachtingen bijgesteld worden. Zowel in uw privé- als in uw professioneel leven. Dat komt omdat er in een verzekeringscontract met verschillende partijen kan worden gewerkt. U kunt uzelf maar ook anderen hierbij begunstigen. Want, zorgen voor later doet u voor uzelf maar ook voor uw gezin, uw familie en/of uw werknemers. Bovendien is er een waaier aan verschillende verzekeringsproducten uit diverse takken voorhanden. Tak 21 of 23? Kapitaalsgarantie of rendement? Er is steeds een oplossing die u het beste past op elk moment in uw leven. In overleg met uw verzekeringsbemiddelaar.

Ten derde is er de knowhow van de makelaar. Want, hij vindt voor u de juiste weg in dat rijke verzekeringsaanbod. Daarbij doet hij er alles aan om te werken aan uitdieping van zijn relatie met u. Hij is uw financiële coach en neemt graag in alle vertrouwen het beheer van uw verzekeringsportefeuille voor zijn rekening. Hij volgt de markt op de voet. In uw belang. Werk uit handen nemen en een goed advies in de plaats geven. Zo staat u sterker in het leven.

Kortom, een verzekeringsmakelaar? Denk voortaan niet alleen bij een schadegeval aan hem. Hij kan u met heel wat meer van dienst zijn. Maak vandaag een afspraak.