Omniumverzekering

De omniumverzekering is een niet-verplichte verzekering die de schade aan uw eigen wagen (zelfs bij eigen fout) vergoedt. Evenzeer bij brand, diefstal, glasbraak of natuurkrachten. Het betreft eigenlijk een bijkomend aantal waarborgen ter aanvulling van de klassieke BA en rechtsbijstand.

In de regel kunnen we 2 ‘soorten’ omnium onderscheiden:

Kleine omnium

 • Brand:
  Deze waarborg dekt u voor brandschade ten gevolge van brand ontstaan in de motor/ leidingen maar ook bijvoorbeeld in uw garage, woning,  vuur, bliksem, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting en ook blusschade
 • Diefstal:
  Materiële schade door diefstal van uw voertuig wordt vergoed alsook poging tot diefstal (kapotte ruiten, geforceerde deur, …) van uw voertuig.
 • Glasbreuk:
  Glasbreuk ten gevolge van steenslag komt veel vaker voor dan u wel denkt, maar deze waarborg kan ook aangesproken worden in geval van inbraak. Wees criminelen te snel af en vermijd in elk geval duidelijke zichtbaarheid van uw gps, smartphone , laptop, tablet pc, … in de wagen !
 • Natuurkrachten:
  Klassiekers hierbij zijn stormschade, hagelstenen, vallende voorwerpen zoals een elektriciteitspaal, bomen, stenen, dakpannen, …) maar ook overstromingen, bliksem en aanrijding met wild sluiten hier het rijtje af.

Grote Omnium/ Volledig Casco

De waarborg ‘Eigen schade’ dekt alle schade aan de wagen (ongeval in fout, vb tegen uw eigen garage rijden, vandalisme, vluchtmisdrijf van de aanrijder, carjacking,…). Ook voor een ongeval in recht is deze waarborg belangrijk. Er kan immers discussie ontstaan over wie in fout is; de tegenpartij kan ook een buitenlander zijn, of gewoon niet verzekerd…

In deze situaties kan de vergoeding lang op zich laten wachten, terwijl de terugbetaling mits een omnium verzekering onmiddellijk geschiedt.

Andere waarborgen zijn brand, diefstal, glasbreuk, natuurkrachten, aanrijding met dieren zoals zopas toegelicht bij ‘kleine omnium’.