Pensioen / Overlijden / Schuldsaldo

Wettelijk pensioen

Het wettelijk pensioen is de eerste pijler van het pensioensysteem in België. De financiering is gebaseerd op het principe van herverdeling.

Dit houdt in dat de bijdragen van de actieve werknemers, zelfstandigen en ambtenaren worden gebruikt om de huidige pensioenen te financieren.

Deze eerste pijler garandeert zo een pensioen aan elke werknemer, maar of dat zal volstaan om uw levensstandaard op peil te houden na uw carrière is nog maar zeer de vraag.

Pensioenopbouw via de werkgever/ Groepsverzekering

Algemeen geldt dat bijna 75 % van de Belgische werknemers een aanvullend pensioen via de werkgever opbouwt, waarvan 75 % via een groepsverzekering.

De groepsverzekering is een collectief voorzorgsplan dat uw werkgever kan onderschrijven en dat van toepassing is op alle personeelsleden of op een categorie ervan.