Pensioensparen

Waarom zou u aan pensioensparen doen?

Om te genieten van een goed pensioen!

Als u zelf een aanvullend pensioen opbouwt, zorgt u ervoor dat u met een gerust hart op pensioen kan. De wettelijke pensioenen komen immers steeds meer onder druk te staan.

Hoe komt dit? De Belgische Staat voorziet voor elke Belg een wettelijk pensioen. Het geld voor het wettelijk pensioen dat de staat nu uitkeert, komt van de werknemers die nu actief zijn. Maar er zijn verhoudingsgewijs steeds meer gepensioneerden en steeds minder werkende mensen. Daardoor ontvangt de overheid enerzijds minder bijdragen van de werkende bevolking, en moet zij anderzijds steeds meer uitbetalen aan het gepensioneerde deel van de bevolking. U begrijpt dat dit systeem steeds meer en meer onder druk zal komen te staan.

Wie aan pensioensparen doet legt een eigen spaarpotje aan om het wettelijk pensioen aan te vullen en zijn levensstandaard op peil te houden na pensionering. Bovendien geniet u als belastingplichtige van een fiscaal voordeel tot bijna 30% op de gestorte premies. Pensioensparen is hierdoor de goedkoopste spaarformule op lange termijn want de fiscus betaalt bijna een derde van uw jaarpremie terug.

 

Bent u te jong om aan pensioensparen te doen?

Hoe jonger u eraan begint, hoe beter!

U bent nooit te jong om te beginnen sparen voor uw pensioen. Zodra u 18 bent, kunt u een pensioenspaarverzekering afsluiten. Hoe jonger u begint met sparen, hoe beter dat het eindresultaat zal zijn. U geeft uw geld namelijk meer tijd om flink aan te groeien. Als belastingplichtige kan u bovendien genieten van een fiscaal voordeel tot bijna 30% op de gestorte premies. Hoe vroeger u begint met pensioensparen hoe beter het eindresultaat.

 

Interesse? Contacteer ons voor uw gepersonaliseerde offerte.

 

Bron: Assuralia