Schuldsaldo

Deze polis dekt uw nabestaanden in tegen de financiële schuldvorderingen na uw overlijden.

Vele hypotheekverstrekkers voeren de dekking van deze waarborg in als een contractuele vereiste.