BA Uitbating

Wat is een verzekering BA Uitbating?

Het voorwerp van de waarborg BA Uitbating is de extra-contractuele burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerde onderneming te dekken voor schade aan derden die het gevolg is van schadelijke gebeurtenissen die zich voorgedaan hebben tijdens de uitoefening van de bedrijvigheid van de onderneming, ongeacht of dit binnen de onderneming dan wel erbuiten gebeurt.

Welke schade is gedekt?

De materiële schade, de lichamelijke schade, immateriële gevolgschade, alsook zeer vaak zuiver immateriële schade (die niet het gevolg is van gewaarborgde lichamelijke schade of materiële schade).

Het  kan bijvoorbeeld gaan om door een schilder veroorzaakte verfvlekken, milieuschade, verwondingen doordat een reclamebord van een handelszaak op een voorbijganger of voertuig valt, de stopzetting van de activiteiten van een onderneming ten gevolge van het ontstaan van een gaslek tijdens de levering ervan,…

Voor welke activiteiten is de onderneming verzekerd?

De onderneming is verzekerd voor al haar activiteiten.

Is aldus gedekt: de schade die kan veroorzaakt worden aan derden door de goederen die aan de onderneming toebehoren of die ze onder haar hoede heeft (de gebouwen, de machines, de bouwmachines, de motorvoertuigen, de gehuurde of in bewaring gegeven voorwerpen, de toevertrouwde voorwerpen…), door de personen voor wie ze instaat (het personeel, de onderaannemers, de uitzendkrachten, de stagiaires, de familieleden van de ondernemer die een natuurlijke persoon is in het raam van hun activiteiten ten dienste van de onderneming, de bestuurders, de zaakvoerders, de vennoten, de leergasten, de vrijwilligers,…) en door de prestaties die ze levert.

Waar is de verzekering BA Uitbating van toepassing?

De verzekering BA Uitbating is van toepassing op de prestaties geleverd vanaf de Belgische uitbatingszetels door de verzekerde onderneming (zo is het sturen van schilders naar Zwitserland vanuit Luik voor het uitvoeren van werken bijvoorbeeld gedekt).

Hoeveel kost een verzekering BA Uitbating?

De premie voor een verzekering BA Uitbating wordt berekend op basis van het type van activiteit van de onderneming, de verzekerde bedragen en de draagwijdte van de waarborg. De tarifering kan gebeuren op basis van het aantal tewerkgestelde personen en/of de omzet van de onderneming.

Meestal is er een franchise opgenomen in de polis.

Aandachtspunten!

Een nauwkeurige beschrijving van de aard van de activiteiten is noodzakelijk om een verzekeringspolis op te stellen die de onderneming een perfecte dekking biedt.

Op basis van de activiteit van de onderneming moeten voldoende hoge bedragen worden verzekerd,  voor zowel de materiële, de lichamelijke als de immateriële gevolgschade.

Sommige ondernemingen kunnen meer specifieke behoeften hebben zoals:

  • een dekking “toevertrouwde voorwerpen”
  • het lenen van aangestelden of materieel
  • een dekking tegen zuiver immateriële schade

Overigens bestaat er ook een verzekering rechtsbijstand: ongeacht het type uitgeoefende activiteit kan het zeer nuttig zijn zo’n dekking te sluiten.

 

Bron: Assuralia