CMR

De vervoerder is aansprakelijk voor schade ontstaan tussen het ogenblik van de in ontvangstneming en aflevering van de goederen alsmede voor vertraging in de aflevering. De vervoerder is ontheven van aansprakelijkheid voor schade door schuld van de rechthebbende, door eigen gebrek en door omstandigheden die de vervoerder niet heeft kunnen vermijden. Deze ontheffingsmogelijkheden moet de vervoerder wèl kunnen bewijzen.

De aansprakelijkheid van de transportondernemer is internationaal vastgelegd in het CMR-verdrag. Dit verdrag vormt de basis van onze polis Transportaansprakelijkheid .
Wanneer een dispuut met een ladingbelanghebbende voor de rechtbank komt, gebeurt het frequenter dat de rechter een hogere aansprakelijkheid vonnist. De Transportaansprakelijkheidspolis kan ook in die gevallen voldoende dekking voorzien. Er is eveneens facultatief dekking mogelijk voor cabotage en luchthavenvervoer (Conventie van Warschau).

Waarborg

De dekking per gebeurtenis is volgens de van toepassing zijnde condities. Bijvoorbeeld in CMR: 8,33 SDR per kilo beschadigd goed met een maximum van € 335.000  per gebeurtenis.

Automatisch meeverzekerd
– remboursementen onder CMR tot maximaal € 2.250
– vertraging in de aflevering onder CMR tot maximaal de vrachtprijs
– opruimingskosten tot maximaal € 11.250  per gebeurtenis
– opslag, indien deze opslag noodzakelijk deel uitmaakt van het vervoer, doch tot maximaal 7 dagen op basis van een willekeurig voertuig met het hoogste laadvermogen
– opvolgend vervoer is meeverzekerd
– tijdelijke vervangende gelijkwaardige vervoermiddelen wegens verkoop, sloop, reparatie en revisie zijn zonder meer gedekt, mits vervoer van gelijke aard wordt verricht.

Soorten goederen

– Koel/ vries/ thermos (verkeerd afstellen, slecht onderhoud, … installatie)
– Tank/ bulk (Contaminatie)
– Veevervoer (Op aanvraag)
– Cabotage

Uitbesteed vervoer