Arbeidsongevallen

Als werkgever bent u verplicht een verzekering Arbeidsongevallen af te sluiten voor uw werknemers.

Wie wordt vergoed door de verplichte Verzekering Arbeidsongevallen en wanneer?

De slachtoffers van ongevallen

– tijdens de werkuren, op de werkplaats (dit kan eveneens buiten het bedrijf zijn, in geval van externe professionele opdrachten)
– op weg van en naar het werk

In welke gevallen wordt een schadevergoeding uitbetaald?

– bij arbeidsongeschiktheid
– bij hospitalisatie (en medische verzorging)
– bij overlijden

De vergoedingen zijn wettelijk vastgesteld en gebeuren op basis van een beperkt basisloon (het wettelijk maximum).

Wanneer is er sprake van een arbeidsongeval?

– bij een plotse gebeurtenis met externe oorzaak
– die lichamelijke schade veroorzaakt tijdens, en door het uitoefenen van het werk (of op de weg van en naar het werk)