Excedent

Deze polis dient ter aanvulling van de polis arbeidsongevallen.

Uw belangrijkste medewerkers verdienen doorgaans meer dan het wettelijk maximum voorzien in de verzekering arbeidsongevallen. Dit wettelijk maximum jaarloon bedraagt ongeveer 37.000 euro. Bij werkongeschiktheid door arbeidsongeval worden zij aldus vergoed op basis van 90% van dit maximum. De excedent verzekering betaalt het verschil tussen dit wettelijk maximum en het effectieve jaarloon dat deze medewerkers verdienen. Een mooi meegenomen extra legaal voordeel dus.