Hospitalisatieverzekering

Heden ten dage is een aanvullende hospitalisatieverzekering een noodzaak.

De polis voorziet in een terugbetaling van uw hospitalisatiekosten, evenals de medische voor- en nabehandelingskosten, na tussenkomst van uw ziekenfonds.

Bepaalde kosten voor ambulante behandeling worden eveneens vergoed.