Alle risico’s electronica

Via deze polis wordt de materiële schade aan allerlei elektrische en elektronische toestellen; zoals bureaumaterieel, labomaterieel, medisch materieel…, gedekt.

Het bureaumaterieel wordt doorgaans onderverdeeld in bureauticamaterieel (faxen, copiers, …) enerzijds en vast- en draagbaar informaticamaterieel anderzijds.

De waarborgen zijn ruimer dan deze van de klassieke brand- en diefstalpolis zodat hetgeen hier wordt verzekerd, uit het verzekerd kapitaal van de brandpolis kan worden gelicht.
Bij uitbreiding kan de polisdekking tevens kosten voor wedersamenstelling van data en andere bijkomende kosten betreffen zoals huur van vervangingsmaterieel, supplementaire personeelskosten, enz… .