Bedrijfsschade

De bedrijfsschade na een belangrijke brand of machinebreuk is vaak de oorzaak van een belangrijke omzetvermindering, soms zelfs van een gedwongen bedrijfssluiting.
De reden hiervoor is evident: tijdens het heropbouwen of herstellen ligt de productie veelal stil of daalt deze in belangrijke mate. Deze daling of stilstand vertaalt zich in een omzetdaling terwijl de algemene vaste bedrijfskosten gelijk blijven, verloop van (sleutel-)personeel en een verloop van het clienteel naar de concurrentie. Dit geeft vaak aanleiding tot een negatieve spiraal die moeilijk kan worden doorbroken. De verwachte winsten blijven uit en de noodzakelijke financiële ruimte ontbreekt om snel terug op koers te geraken.

Een bedrijfsschade-verzekering kan in die context het hoofd bieden aan de meeste cruciale financiële behoeften van de onderneming: het opvangen van een groot deel van de vaste kosten; het verlies in omzet opvangen; supplementaire kosten dragen voor de instandhouding en hervatting van de activiteiten…