Machinebreuk

Een schadegeval aan een van uw machines kan financieel zwaar aankomen. Onder bepaalde voorwaarden dekken wij uw elektrische, elektronische en mechanische machines, toestellen en installaties die dienen tot de uitbating, alsook de motoren, tegen onvoorzienbare en plotselinge materiële schade.