Montage & Proeven

Een Montage & Proeven verzekering vergoedt schade veroorzaakt tijdens de montage- en proefperiode van de verzekerde goederen.

Welke voorwerpen kunnen verzekerd worden?

  • Metalen constructies, al dan niet met mechanische en/of elektrische installaties;
  • Mechanische, elektrische of elektronische machines, toestellen en installaties;
  • Montage-uitrusting;
  • Andere voorwerpen die zich op de montageplaats bevinden;

Welke oorzaken komen in aanmerking voor vergoeding van schade aan de verzekerde voorwerpen?

Welke oorzaken komen in aanmerking voor vergoeding van schade aan de verzekerde voorwerpen?

  • Onhandigheid, mogelijke nalatigheid, onervarenheid, vandalisme of kwade wil van personeelsleden van de verzekerde of van derden
  • Fouten in concept of constructie, fouten in het planontwerp of bij het ontwerpbureau, fouten bij de montage, fouten of gebreken in het materiaal
  • Vallen, stoten, botsen en indringen van een vreemde substantie, alsook alle andere montage-ongevallen
  • Brand, bliksem, ontploffingen zonder gebruik van explosieven, ongevallen met luchtvaartuigen en ruimtetuigen en met voorwerpen die bij deze ongevallen weggeslingerd of omvergeworpen worden
  • Storm en hagel, vorst, grondverschuivingen en verzakkingen

Ruimere waarborgen… ook het verlies of de beschadiging van verzekerde voorwerpen door diefstal op de montageplaats wordt beschouwd als onvoorziene en plotse schade.