Bedrijfsleidersverzekering

Uw bedrijf kan zich indekken tegen financieel verlies bij het verdwijnen van de bedrijfsleider. Dit kan gecombineerd worden met de aanleg van een pensioenreserve en er kunnen ook waarborgen voorzien worden bij werkonbekwaamheid.

De vergoedingen komen het bedrijf toe tenzij er een aanvullende overeenkomst opgesteld wordt waarbij bepaalde sommen doorgestort worden aan andere personen zoals de bedrijfsleider, diens partner en/ of erfgenamen en zo meer.